|

Ontvang vergelijkbare banen in je e-mail voor

Jeugdzorgwerker

Jeugdzorgwerker

De William Schrikker Groep zoekt voor de regio Zuidwest, team Rotterdam een:


Jeugdzorgwerker v/m


Per direct
Voor 36 uur (= 100%) per week


Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie jaar, maar bij voldoende formatieruimte en goed functioneren is eventueel verlenging mogelijk.


Doelstelling:
Hoofddoel van de functie is het uitvoeren van drang, kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving en conform de vastgestelde wijze van methodisch werken binnen de WSG.
De jeugdzorgwerker werkt oplossingsgericht aan veiligheid, ontwikkeling, een succesvolle toekomst en een stimulerende en duurzame opvoedsituatie, zodat de bedreiging en recidivekans afnemen. Daarbij ligt een sterke focus op het versterken van de eigen regie van het gezin & netwerk.

Er wordt gewerkt vanuit een drang/dwang kader, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de specifieke risico’s van de doelgroep van de WSG. Voor de Jeugdzorgwerker staat het kind/de jeugdige centraal, altijd in relatie tot het gezin & netwerk.


Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Uitvoering geven aan drang, kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen conform wet- en regelgeving en vastgestelde wijze van methodisch werken
• Uitvoering geven aan afspraken zoals vermeld in WSGids (het kwaliteitshandboek), waaronder afspraken over de overlegstructuur, kernbeslissingen, autorisatieschema, protocollen, etc.
• Verantwoordelijk en bevoegd voor de te nemen beslissingen rondom het gezin & netwerk en het laten toetsen van deze besluiten in de daarvoor bestemde overlegstructuur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de WSG, de jeugdzorgwerker is aanspreekbaar op zijn handelen via het tuchtrecht
• Vervullen van een ambassadeursfunctie vanuit de WSG naar alle betrokken partijen

Kennis:
• Afgeronde HBO vereist; MWD, SPH of Pedagogiek.
• Kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdbescherming, zowel in vrijwillig als justitieel kader.
• Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep en de hulpverlening binnen de Jeugdzorg


Bijzonderheden
De WSG vindt het belangrijk dat zijn medewerkers een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. De leidinggevende sturen de medewerkers in hun ontwikkeling, begeleiden, coachen en beoordelen ze. In het functionerings- en beoordelingsgesprek wordt dan ook gesproken over het functioneren (het HOE), de resultaten (het WAT) en de gewenste of noodzakelijke ontwikkeling. In dit gesprek worden resultaat- en ontwikkelafspraken gemaakt en worden de competenties beoordeeld om het onderscheid te maken wat de medewerker nou echt succesvol maakt in zijn functie. De WSG kent 8 generieke competenties en 4 specifieke competenties.

Het betreft een ambulante functie, waarbij je vanuit huis werkt. Wij vragen minimaal een jaar relevante werkervaring, goede rapportage vaardigheden en zelfstandig kunnen werken.


Selectiegesprekken
In het selectiegesprek zal integriteit en het opvragen van referenties aan de orde komen. De vacature wordt in- en extern geplaatst.
 

Ons aanbod en Informatie
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden, zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 10 (minimaal € 2.627,- en maximaal € 3.946,-). Naast vakantiegeld van 8% wordt in december een eindejaarsuitkering toegekend van 8,3%.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Brenda van den Berg, Gebiedsmanager, tel 088 – 526 09 82.


Reactie
Je sollicitatiebrief en C.V, kun je vóór 31 januari a.s. uitsluitend per mail sturen naar vacature@wsg.nu  o.v.v. vacaturenummer 1216139.
Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ) of je hebt je registratie voor aanvang van je dienstverband afgerond en kunt ons hiervan een bewijs overleggen

 

 

Aanvullende informatie:
Type: Fulltime
Tijdelijk / Projectbasis

Salary: 2.627,00 - 3.946,00 € /maand
Naast vakantiegeld van 8% wordt in december een eindejaarsuitkering toegekend van 8,3%.
Ref: 1216139
Categorie: Overige
Education Level: HBO
Contact informatie:
William Schrikker Groep
William Schrikker Groep
De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde instelling welke werkzaam is op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

De WSG steunt kinderen en ouders met een beperking en neemt zorg over waar nodig. Daarbij is steeds een individuele aanpak op maat nodig, toegesneden op het kind, de ouder, de beperking en de mogelijkheden en krachten van de cliënt en diens omgeving.

De WSG bestaat uit de volgende zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Servicecentrum en een Expertisecentrum. Bij de WSG werken circa 1.100 medewerkers en zij ondersteunt circa 11.000 kinderen.

Kijk voor meer informatie op www.williamschrikkergroep.nl.


Bezoekadres:
Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam ZO


Postadres
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam

Telefoon 088 52 60 00 0
Fax 088 52 60 00 1


Algemeen emailadres
info@wsg.nu